Projektkultur

Projektresultater afhænger naturligvis særligt af projektlederens evne til at lede og styre projektet. Men det afhænger i høj grad også af, hvorvidt organisationens interne processer er gearet til at understøtte projektarbejdsformen.

Projektresultater afhænger naturligvis særligt af projektlederens evne til at lede og styre projektet. Men det afhænger i høj grad også af, hvorvidt organisationens interne processer er gearet til at understøtte projektarbejdsformen. Er roller og ansvar i projektet tydelige, og er samarbejdet med drift organisationen veldefineret.

Projektarbejdsformen kræver nogle andre vilkår end arbejdet i den daglige drift. Alle organisationer der arbejder med projekter har en projektkultur – spørgsmålet er blot, hvor professionel, eller moden, denne kultur er.

 

projektkultur2

Forudsætningen for en god projektkultur, er at alle involverede i projektet tager ansvar, har kompetencer til at udfylde rollerne og udføre arbejdsopgaverne. Det gælder naturligvis både projektleder og projektteam, men i høj grad også projektejer, styregruppen og de øvrige interessenter.

En god projektkultur er defineret ved organisationens evne til at prioritere de rigtige projekter både i forhold til strategi og ressourcer samt sikre en bæredygtig projektproces, der kan møde interessenternes krav til god og kompetent projektledelse. Dette sikres gennem fokusering på kompetenceprofiler, kompetenceudvikling og karriereveje for projektledere og projektdeltagere.

Et kulturarbejde IBC Konsulenthuset gør sig i og understøtter med træning og en lang række konsulentydelser.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev