Kompetenceudvikling i virksomheden

Få skræddersyet jeres eget virksomhedsforløb.

Verden forandrer sig som aldrig før, og det stiller store krav til virksomhederne. Kompetenceudvikling skaber udvikling i virksomheden. Det er herigennem, at den nødvendige forandring, tilpasning og de innovative tiltag typisk foregår, for at virksomheden til enhver tid kan leve op til de forretningsmæssige behov og trends, der er i markedet. Sammenhængskraften og udviklingspotentialet ligger i at have fokus på hele processen fra start til slut og at få hele kulturen med.

IBC tør gøre noget ved den erkendelse, når vi siger, at vi – sammen med jer – kan skabe en sund vindermentalitet.

Et målrettet og designet forløb kan sikre både medarbejderne og virksomheden den nødvendige udvikling der skal til, og henvender sig derfor til de virksomheder der er klar til at tage fat på det, I gør i dag, jeres kompetencer, jeres metoder og koncepter, skrevne og uskrevne - og dermed også ledelse og kulturen i virksomheden for at opnå en endnu bedre bundlinje. 

 

kompetenceudvikling

Hvorfor en skræddersyet uddannelse?

 - fordi virksomheder er forskellige.

Vi ønsker at vinde og nå de mål der er sat. Det kræver, at vi gør det helt rigtige fra starten og har de rette værktøjer dertil. Udvikling og løbende tilpasninger til de hastige ændringer der sker i markedet og vilkår der bliver mere komplekse skal vi være klædt på til at kunne klare. Det kræver god ledelse og de rette kompetencer.

Skal vi ændre praksis, skal vi foruden kompetencer også ind og arbejde med fx.

  • Organisation/ledelse/kommunikation/kulturer
  • Metoder/værktøjer/processer/ forretningsmodeller - alt afhængig af uddannelse og træningsbehov.

Når vi designer og målretter et uddannelsesforløb for jeres virksomhed anvender vi følgende metode: FØR-UNDER-EFTER.

 

FØR: understøtte planlægningen og forankringsprocesserne, facilitere, scope, understøtte model- og værktøjsudvikling.

UNDER: træne/undervise, understøtte arbejdet med procesudvikling, kulturelementer i træningen, tilbyde coach og mentor-roller for nøglepersoner og facilitering.

EFTER: holde kunden fast på forankring, opfølgning, workshops, understøtte justeringer i lagte programmer efter indvundne erfaringer…kort og godt: sikre at arbejdet skaber værdi!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev